Jerzy Władysław Heintze

Jerzy Władysław Heintze (18 VII 1921, Warszawa – 15 III 1995, Warszawa) – artysta plastyk, entomolog. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Lekarski 1940 (tajny), 1946, ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie: studia – 1946-1951 (pracownie K. Tomorowicza i T. Kulisiewicza), praca dyplomowa – styczeń 1952 (E.Kokoszko). Redaktor graficzny w Naszej Księgarni, 1952-1989 i w Instytucie Walki z Gruźlicą (periodyk Walka z Gruźlicą) 1974-1980.

Działalność w ruchu oporu – vide: http://www.1944.pl/historia/powstancze-biogramy/Jerzy_Heintze

Działalność społeczna: członek prezydium Rady Naczelnej Związku Akademickich Kół Artystycznych (skarbnik) ok. 1947-1948.

Działalność pedagogiczna – asystent/adiunkt ASP, 1952-1966.

Działalność w zakresie popularyzacji wiedzy o przyrodzie – w ramach programów TVP.

Działalność artystyczna – grafika (ilustracja książkowa, grafika użytkowa, karykatura), malarstwo, konserwacja (sgraffito).

Reklamy